Nazovite na +385 31 252 - 000

Reklamacije i povrati

ZAMJENA ILI POVRAT ISPRAVNIH PROIZVODA

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u roku od 14 dana (od datuma isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe) bez navođenja razloga ako naručeni proizvod ne odgovara pri čemu Kupac ima dvije mogućnosti: zamjenu za neki drugi proizvod ili povrat uplaćenog iznosa (jednostrani raskid ugovora).

Povrat sredstava (jednostrani raskid ugovora)

Ugovor možete jednostrano raskinuti (zatražiti povrat novca) bez navođenja razloga u roku od 14 dana od datuma isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Kako biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu OTOS d.o.o. Vukovarska ulica 1, 31000 Osijek ili elektroničkom poštom na adresu prodaja@otos.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan Ovdje.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu vratite u najbližu sanitetsku kuću OTOS ili je pošaljite bilo kojom dostavnom službom koja vam je najprihvatljivija na adresu OTOS d.o.o. Vukovarska 1, 31000 Osijek, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. 

Zamjena proizvoda

U slučaju da se kupac ne odluči za jednostrani raskid ugovora već želi zamjenu proizvoda za drugi proizvod, kupac može zamijeniti proizvod u roku od 14 dana (od datuma isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe) bez navođenja razloga za bilo koji drugi dostupan proizvod jednake, manje ili veće cijene. Pri zamjeni proizvoda trošak povrata proizvoda snosi kupac, a trošak dostave novog, zamjenskog proizvoda snosi OTOS d.o.o.. Kada je cijena zamjenskog proizvoda manja od plaćenog iznosa, kupcu se vraća preplaćeni iznos na isti način na koji je uplata kupca i primljena, izuzev ukoliko kupac i prodavatelj dogovore drugi način povrata novca, pri čemu kupac ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Kada je cijena zamjenskog proizvoda veća, kupac razliku u cijeni može platiti na jedan od načina ponuđenih u Načinima plaćanja.

Napomene

Kupce molimo da nam svoju namjeru povrata ili zamjene robe jave na besplatni telefon 0800 94 20 prije slanja robe natrag.
OTOS d.o.o. niti u kojem pogledu ne može biti odgovoran za pošiljke oštećene ili izgubljene u transportu koje se šalju od strane kupca prema OTOS d.o.o. prilikom povrata ili zamjena ispravnih proizvoda.

ZAMJENA ILI POVRAT NEISPRAVNIH PROIZVODA (JAMSTVO)

Na svu kupljenu robu u slučaju materijalnih nedostataka primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Na svu tehničku robu koja podliježe jamstvenom roku primjenjivo je trajanje jamstva istaknuto na jamstvenom listu koji je priložen uz proizvod za ostalu robu koja nema jamstveni rok kupac je dužan kupljenu stvar na uobičajeni način pregledati i o vidljivim nedostatcima obavijestiti prodavatelja u roku od 8 dana.

U slučaju reklamacije, molimo Vas da nas prije vraćanja robe obavijestite elektronskom poštom na email prodaja@otos.hr ili telefonski na besplatni telefon 0800 94 20 sa opisom problema.

Napomene

Jamstvo uvažavamo jedino uz jamstveni list i račun koji je isporučen prilikom isporuke robe.
Prije prijave neispravnog proizvoda molimo vas da provjerite jesu li su baterije koje stavljate u proizvod (ukoliko su potrebne) ispravne i umetnute na ispravan način. Ukoliko u navedenom jamstvenom roku vraćate tvornički neispravan proizvod, OTOS d.o.o. snosi troškove popravka ili zamjene.

Jamstvo se NE priznaje u sljedećim slučajevima

 1. Ako se kupac ne pridržava uputstva za upotrebu proizvoda
 2. Zbog kvarova nastalih višom silom (požar, poplava, udar groma i sl.)
 3. Zbog oštećenja izazvanih nepravilnom montažom ili održavanjem
 4. Zbog mehaničkih oštećenja izazvanih krivnjom korisnika
 5. Ako kupac nestručno ili nebrižljivo postupa s proizvodom
 6. Nepravilnom upotrebom te izloženošću uređaja neuobičajenim ili ekstremnim uvjetima
 7. Šteta uzrokovana čišćenjem neprikladnim sredstvima
 8. Spajanje uređaja na izvore energije koji nisu propisani
 9. Oštećenja nastala neadekvatnom uporabom ili čuvanjem, oštećenja nastala kao rezultat kvarova na električnim instalacijama, kontakta uređaja sa tekućinama, vatrom i sl.
 10. Oštećenja nastala kao posljedica intervencija i popravaka neovlaštene osobe
 11. Ukoliko je serijski broj prepravljan ili izbrisan
 12. Oštećenja nastala korištenjem neispravnih, zastarjelih ili neodgovarajućih baterija
 13. Iz jamstva su isključeni rezervni dijelovi koji se normalnom uporabom troše
 14. Redovna kontrola ispravnosti nije uključena u jamstvo

Jamstvo se odnosi samo na proizvode uz koje je priložen jamstveni list. Takvi proizvodi imaju istaknut jamstveni rok u opisu proizvoda koji je vidljiv kupcu prilikom kupovine.